1. Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat jouw
privacy goed geregeld is. Bij het aanbieden van onze activiteiten
verwerken wij wel persoonsgegevens. Dit doen wij enkel om onze
werkzaamheden goed kunnen verrichten.

Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming, waarin jouw privacy geregeld is.

In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?

Wij verwerken van jou:
- naam;
- adres;
- woonplaats;
- woonland;
- telefoonnummer;
- leeftijd;
- e-mailadres;
- geslacht;
- score van gespeelde lasergame games

- bankrekeningnummer

 

Enkel met jouw toestemming
verwerken we ook voedselallergieën van jou en jouw groepsleden. Dit zijn
medische gegevens. Je bent nooit verplicht deze te geven en je kunt
toestemming hiervoor altijd
intrekken.

3. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Het verwerken van (dat wil zeggen: de omgang met) jouw gewone persoonsgegevens doen wij om uitvoering te geven aan de overeenkomst tot buitensportactiviteiten. Voedselallergieën verwerken we voor het doorgeven van bestellingen bij onze horecapartners. De allergie wordt niet aan een specifieke naam gekoppeld. Jouw geslacht verwerken we voor de aanhef in de communicaties. De score van je lasergame spel wordt verzameld om jullie van je score te kunnen voorzien en een ranking te maken. Jouw bankrekeningnummer verwerken we voor het regelen van de betalingen.

4. Aan wie geven we gegevens door?

Sommige activiteiten besteden wij uit, maar enkel wanneer we zeker weten dat de andere partijen (zogenoemde verwerkers) net zo goed met jouw persoonsgegevens omgaan als wij. Indien nodig sluiten we daarom een verwerkersovereenkomst met die partijen af. Categorieën Verwerkers van wie we gebruik maken zijn:
- Boekhoudkundige verwerkers, zoals Recras
- Betaaldienstverleners, zoals Mollie Payments en ABN Amro Bank
- Google Analytics en Adwords

5. Welke rechten heb jij?

Je hebt de volgende rechten:

- Je mag vragen om inzage en overdracht van jouw persoonsgegevens.
- Je mag vragen of we jouw persoonsgegevens aanpassen.
- Je hebt het recht op gegevenswissing: wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
- Denk je dat we jou gegevens niet goed verwerken? Dan mag je vragen of we de verwerking pauzeren. Dan gaan wij onderzoeken wat er aan de hand is.
- Je mag bezwaar maken wanneer je denkt dat we niet goed met jouw persoonsgegevens omgaan.
- Je mag een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat is de privacytoezichthouder in Nederland.

Wil je beroep doen op een van deze rechten? Neem dan contact met ons op.

6. Waarvoor gebruiken we cookies?

Op onze website verzamelen wij enkele cookies voor het sneller functioneren van de website. Tevens kunnen er ook cookies worden geplaatst voor het laten functioneren van producten van Google, zoals de Search Engine Optimization en analyseren van conversiestatistieken. Wij verkopen geen gegevens over uw surfgedrag aan derden.

7. Contact voor vragen

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en we nemen de benodigde maatregelen om misbruik in welke vorm dan ook tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet gerechtvaardigd worden gebruikt, dan kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactpagina.

8. Wijzigingen

Wij behouden onszelf het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.
Dit doen wij om onze werkzaamheden ook in de toekomst te blijven
verantwoorden. Je vindt
op deze pagina steeds de meest recente versie van onze
privacyverklaring.